Malá reklamka, ktorá dokáže veľké veci

Tvorba obsahu. Design. Komunikácia. Profesionalizácia sociálnych sietí. Analýzy a reporting. Online reklama. SEO. Kampane. Dlhodobá správa online účtov.

Sme kancel vládnuci online priestoru. Nastavujeme. Cielime. Makáme s Vami.

• komplexná marketingová stratégia – premyslieť, zvážiť, navrhnúť, zrealizovať

V súčasnej dobe sa pri propagácii Vášho podnikania môžete len ťažko spoliehať na to, že Vám jeden komunikačný kanál, billboard, či printová reklama zaručí úspech. Zatiaľ čo veľké firmy majú vlastné marketingové oddelenia, malé a stredné podniky si to mnohokrát nemôžu dovoliť, či už z finančného, alebo časového hľadiska. My tomuto problému rozumieme a presne preto sme tu. Vy chcete byť iný ako Vaša konkurencia a my vieme, ako Vás odlíšiť. Každú marketingovú stratégiu Vám prispôsobíme na mieru podľa Vašich predstáv a potrieb.

Komplexná marketingová stratégia zahŕňa:

 • rozbor a analýzu súčasného stavu využiteľnosti marketingu vo Vašej firme – povieme si, ako to vidíme
 • nastavenie marketingovej stratégie v online aj offline svete
 • tvorbu a správu marketingových kanálov
 • priebežný reporting dosiahnutých výsledkov

• online reklama – lepšie ako platiť billboard

Každé €, ktoré v digitálnom priestore vynaložíte, je dobré poriadne zvážiť a správne nasmerovať. Jednoducho dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu. Od reklamy určite očakávate výsledky, či ide o povedomie o značke, alebo zvýšenie tržieb.

V rámci online reklamy Vám pomôžeme s:

 • Google Ads – bannerová reklama, textová reklama, či video reklama na YouTube
 • Social media Ads – správne zacielenie, tvorba grafík či textov
 • Heureka Ads – reklama Vášho eshopu na porovnávačoch nebola nikdy jednoduchšia

• správa sociálnych sietí – nie je len o počte lajkov

Pozeráme sa na sociálne siete s triezvym pohľadom ako na kombináciu komunikačných kanálov, ktoré Vám vieme prispôsobiť na mieru. Vieme, že Vaši zákazníci sa nachádzajú v odlišných kútoch sociálnych sietí a preto je potrebné správne zacieliť, aby sa informácia, ktorú im chcete podať, dostala až k nim.
Rozumieme komplexnosti online marketingu, aj správaniu sa zákazníkov v online prostredí. Či už ide o obsah na sociálnych sieťach, alebo reklamy formou platených príspevkov, ideme do toho.

V rámci sociálnych sietí Vám vieme pomôcť konkrétne s:

 • analýzou sociálnych sieti
 • tvorbou a zdieľaním príspevkov (obraz, video, text)
 • komunikáciou a interakciou s Vašim publikom
 • Tvorbou grafík, reklamných kampaní a ich realizáciou

• SEO – lebo čo je lepšie, ako prvá stránka na Googli?

Optimalizácia pre vyhľadávače, alebo SEO, ako súbor techník na zlepšenie dohľadateľnosti vo vyhľadávačoch dokáže zvyšovať organickú návštevnosť Vašej webovej stránky. SEO sa inovuje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, pravidlá pri optimalizácii sa neustále menia a kľúčové slová už nie sú jej nosným pilierom. Opäť je na mieste dôkladná analýza.

Pozrieme sa na to:

 • ako sa páči stránka Google algoritmom
 • ako vyzerá po technickej stránke
 • ako vyzerá po používateľskej stránke
 • ako sa tvoria spätné odkazy
 • akú má vašu autoritu

a postaráme sa:

 • aby Vaša stránka bola TOP
 • aby sa používali správne kľúčové slová
 • aby bola SEO friendly
 • aby mala spätné odkazy
 • aby rástla

• branding – aby to vyzeralo k svetu

Branding ako tvorba rozpoznateľnosti značky, alebo produktu je jedným z najdôležitejších faktorov prispievajúcich k úspešnému vstupu do online prostredia. Váš brand denne stojí bok po boku s úspešnými svetovými značkami, preto potrebujeme, aby vynikol. Prvý dojem predsa robíme iba raz.

• základná analýza je zdarma – potrebujeme stručne spoznať Vašu spoločnosť, na koho sa orientuje, ktoré komunikačné kanály dnes používa a akú máte predstavu o našej spolupráci